1. RANGKAIAN BEL SEPEDA MINI

2. RANGKAIAN LAMPU DARURAT DENGAN TRANSISTOR

3. RANGKAIAN UNTUK MENGETAHUI KEBOCORAN GAS

 4. RANGKAIAN PENIDUR ELEKTRONIK

5. RANGKAIAN DEKTETOR HUJAN

6. RANGKAIAN SUARA BURUNG

7. RANGKAIAN LAMPU FLIP FLOP

8. RANGKAIAN LAMPU DARURAT

9. RANGKAIAN ANTI PENCURI

10. RANGKAIAN BEL 10 NADA

11. RANGKAIAN RADIO KRISTAL

12. RANGKAIAN INTERCOM (PESAWAT SEDERHANA)

13. RANGKAIAN RUNNING LED

14. RANGKAIAN REMOTE CONTROL TRANSMITTER

15. RANGKAIAN PENERIMA REMOTE CONTROL

16. RANGKAIAN PENGUSIR NYAMUK

17. RANGKAIAN AIRCRAFT BAND RECEIVER

18. RANGKAIAN PENERIMA FM SATU TRANSISTOR

19. RANGKAIAN FM / AIR CRAFT BAND / VHF REGENERATIF RECEIVER

20. RANGKAIAN VHF / AIRCRAFT BAND RECEIVER